อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ มีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ คือ มาตรฐาน EN 730 และ ISO 5175

มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ

การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถผ่อนปรนหรือประนีประนอมได้ ดังนั้นจึงควรใช้อุปกรณ์ Flashback Arrestor ที่มีมาตรฐานสากลรับรอง เช่น มาตรฐาน EN 730 และ ISO 5175 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ และผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับ

องค์ประกอบและลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ

องค์ประกอบและลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ

วาล์วกันย้อน (Non-return Valve: NV)

– ช่วยป้องกันการผสมของก๊าซเชื้อเพลิงและออกซิเจนที่อาจเป็นอันตราย

– ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของก๊าซไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ชุดป้องกันเปลวไฟ (Flame Arrestor: FA)

– ช่วยลดอุณหภูมิเปลวไฟให้ต่ำกว่าอุณหภูมิจุดติดไฟของก๊าซเชื้อเพลิงหรือส่วนผสมของก๊าซ

– ป้องกันไฟย้อนกลับ

นอกจากนี้ ในอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับบางรุ่น อาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น

วาล์ตัดความร้อน (Thermal Cut-off Valve: TV)

– ช่วยป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกำหนด

– ช่วยปิดวาล์วตัดการไหลของก๊าซเมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กำหนด ก่อนไปถึงอุณหภูมิจุดติดไฟของก๊าซเชื้อเพลิงหรือส่วนผสมของก๊าซ

ชุดตัดความดัน (Pressure-sensitive Gas Cut-off Valve: PA)

– ช่วยปิดวาล์วตัดการไหลของก๊าซเมื่อเกิดความดันสูงผิดปกติ หรือ Pressure Shock

การเชื่อมโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิง (Oxy-Fuel Gas Welding)

ในโรงงานและสถานประกอบการ ใด ๆ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการให้มีการ

      – ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) ที่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมแก๊ส (Gas Welding Equipment) ทุกตัวและมีการตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

      – เลือกใช้ Flashback Arrestors ที่มีการออกแบบและสร้างตามมาตรฐาน

      – ตรวจสอบและทดสอบสภาพการทำงานของ Flashback Arrestors ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด หรือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Flashback Arrestors ที่ผ่านการใช้งานต้องเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีอย่างไรก็ดี ถึงแม้มีการติดตั้ง Flashback Arrestors ที่ Gas Welding Equipment แล้วก็ตามผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงานเชื่อมแก๊สอย่างปลอดภัย (Work Instruction) โดยเคร่งครัด

Credit :ohswa.or.th
tosh.or.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top