หุนเป็นหน่วยที่มาจากจีน เหล็กในไทยส่วนใหญ่ยังผลิตมาขายเป็นหน่วยหุน

ขนาด 1 หุน จะเท่ากับความยาว 1 ใน 8 ของ 1 นิ้ว

โดยภาษาช่างจะเขียนให้เข้าใจง่าย 1 หุน = 1/8 นิ้ว (หนึ่งหุนเท่ากับ 1 ส่วน 8 นิ้ว)  คำว่า นิ้ว จะแทนด้วยสัญลัก 2 ขีด ” (หรือที่เรียกว่าฟันหนู)

ส่วนมิลลิเมตรเป็นหน่วยวัดสากล (IS = International Standard) โดย 100 มิลลิเมตร = 1 เมตร

กรณีที่ต้องเอาเหล็กหุนมาใช้งานร่วมกับเหล็กมิลลิเมตรทำให้ต้องคำนวณแปลงขนาดจากหุนเป็นมิลลิเมตรทุกครั้ง

สูตรการเปลี่ยนหุนเป็นนิ้วคือ

หุน x 0.125 = นิ้ว , เช่น 4 หุนจะเท่ากับ  4 x 0.125 = 0.5 นิ้ว

0.5 นิ้ว หรือ 0.5″ หรือ 1/2″ หรือ 1/2นิ้ว (ก็คือครึ่งนิ้วนั่นเอง)

สูตรการเปลี่ยนหุนเป็นมิลลิเมตรคือ

1 นิ้ว  = 25.4 มิลลิเมตร

1 หุน (1/8″) = 25.4/8 = 3.175 มิลลิเมตร

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถอ้างอิงตารางหุนเป็นนิ้วได้จากข้างล่างได้เลย

ตารางหุนเป็นนิ้ว

หุนนิ้ว มิลลิเมตร
ครึ่งหุน  1/16″   1.5875
1หุน 2/16″ = 1/8″   3.1750
1หุนครึ่ง 3/16″  4.7625
2หุน 4/16″ = 1/4″   6.3500
2หุนครึ่ง 5/16″  7.9375
3หุน 6/16″ = 3/8″   9.5250
3หุนครึ่ง 7/16″  11.1125
4หุน 8/16″ = 1/2″   12.7000
4หุนครึ่ง 9/16″  14.2875
5หุน 10/16″ = 5/8″   15.8750
5หุนครึ่ง 11/16″  17.4625
6หุน 12/16″ = 6/8″    19.0500
6หุนครึ่ง 13/16″  20.6375
7หุน 14/16″ = 7/8″  22.2250
7หุนครึ่ง 15/16″  23.8125
8หุน 16/16″ = 1″  25.4000
1นิ้วครึ่งหุน 1-1/16″  26.9875
1นิ้ว1หุน 1″2/16 = 1″-1/8  28.5750

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top