ภัยจากก๊าซรั่วไหล

การเกิดอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ เช่น oxygen (O2), hydrogen (H2) , methane (CH4) ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมักขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซที่รั่วไหล ถ้าก๊าซที่รั่วไหลเป็นก๊าซไวไฟอาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ การระเบิด แต่ถ้าเป็นก๊าซพิษอาจทำให้เกิดพิษ อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นเครื่องตรวจวัดก๊าซ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้น โดยช่วยเพิ่มความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ตรวจวัดได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อันตรายนั้นๆ

เครื่องตรวจวัดก๊าซ

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดก๊าซรั่วไหลในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานว่ามีปริมาณสารพิษ สารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจนว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยหรือไม่ เรียกว่า “Gas Detector”
 
สำหรับระดับความปลอดภัยของก๊าซติดไฟ จะระบุในหน่วยของ LEL (lower explosive limit) ซึ่งหมายถึง ค่าระดับความเข้มข้นของก๊าซไวไฟในบรรยากาศต่ำสุดที่ไม่ทำให้เกิดการระเบิดไฟและก๊าซออกซิเจน เนื่องจากปริมาณก๊าซไวไฟน้อยเกินไป      โดยปกติแล้วก๊าซแต่ละชนิดจะมีค่าความไวไฟมากน้อยต่างกัน ซึ่งในงานของการป้องกันการรั่วไหลจนเกินระดับที่ควบคุม ช่วงการวัดของเครื่อง Gas detector คือ 0-100%LEL หากเครื่องวัดค่าการไวไฟได้เกิน 100%LEL หมายถึงก๊าซชนิดนั้นมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะติดไฟได้

ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มีระบบตรวจจับแก๊สรั่ว

ในสภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อมีของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้และไวไฟ เพื่อความปลอดภัยของคนงาน ควรมีระบบตรวจจับก๊าซที่เหมาะสม

ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Life Science, ห้องแล็บ, ห้องวิจัยและพัฒนา R&D Center หรือโรงพยาบาล จะมีการใช้วัสดุที่มีพิษ Toxic และเป็นอันตราย. มีการกักเก็บวัสดุที่พิษไว้เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องมีระบบตรวจวัด และแจ้งเตือนระดับแก๊สพิษในระดับที่เป็นอันตราย เมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้น

การขนส่งสินค้าในเรือขนาดใหญ่ เนื่องจากภายในท้องเรือมีขนาดใหญ่มาก บรรจุสินค้าที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก และไม่มีอากาศถ่ายเท จึงจำเป็นจะต้องติดตั้งระบบตรวจจับแก๊ซพิษ(Toxic Gas Detection System) เพื่อความปลอดภัยของลูกเรือ

ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ จะมีกระบวนการทางเคมีในการย่อยสลายเนื้อไม้และ การใช้สารเคมีในการฟอกสี ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อคนงานในการได้รับแก๊สพิษได้

ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซและน้ำมัน พวกสาร Hydrocarbon ที่ติดไฟ ระบบ Gas Detector จะช่วยเฝ้าตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สทั่งในระยะใกล้และไกล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย.

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีการใช้และก่อเกิดแก๊สที่เป็นอันตราย top-of-the-line Gas Detection ของ Honeywell จะช่วยตรวจสอบและลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อคนงานได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top