Reverse Flow / Back Fire / Flashback 3 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเชื่อม-ตัดด้วยก๊าซ

REVERSE FLOW

• Reverse Flow เกิดขึ้นได้เมื่อความดันของก๊าซเชื้อเพลิงสูง กว่าก๊าซออกซิเจน เช่นกรณีที่ก๊าซออกซิเจนในถังใกล้หมด ซึ่ง อาจทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงไหลเข้าไปผสมกับก๊าซออกซิเจนในสาย ท่อก๊าซ วาล์วปรับความดันและถังก๊าซออกซิเจน ซึ่งอาจเกิด Backfire/Flashback ได้

• ในบางกรณีที่ถังออกซิเจนเต็มแต่มีก๊าซเชื้อเพลิง ปนอยู่ในวาล์ว ปรับความดันออกซิเจนความร้อนที่เกิดจากออกซิเจนความดัน สูงวิ่งเข้าไปใปวาล์วปรับความดันออกซิเจนก็สามารถทำให้เกิด การระเบิดได้

• ในกรณีที่ถังก๊าซเชื้อเพลิงและถังก๊าซออกซิเจนเต็ม ทั้งคู่ปกติแล้วก๊าซออกซิเจนจะมีความดันสูงกว่า ก๊าซเชื้อเพลิง การที่ปลายหัวเชื่อม-ตัดอุดตัน หรือ เข้าใกล้ชิ้นงานมากเกินไป อาจทำให้ก๊าซออกซิเจน ไหลเข้าไปในด้านของก๊าซเชื้อเพลิงแล้วเกิด Backfire/Flashback ได้

BACKFIRE

• คือปรากฏการณที่ไฟย้อนกลับเข้าไปที่หัวเชื่อมแล้วเกิดเสียงดังขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อนำหัวเชื่อม-ตัดเข้าใกล้ชิ้นงานมากเกินไปหรือปลายหัวเชื่อมตัดเกิดการอุดตัน เปลวไฟ อาจดับไปหรือติดขึ้นมาอีกครั้งที่หัวเชื่อม-ตัด ในบางครั้งเปลวไฟอาจย้อนกลับเข้าไปใน หัวเชื่อมและเกิดการเผาไหม้ต่อเนื่องบริเวณจุดที่ก๊าซทั้งสองมาผสมกัน ปกติแล้ว Backfire จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง แต่แสดงถึงความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือวิธีการทำางาน

FLASHBACK

• คือปรากฎการณ์ที่เปลวไฟย้อนกลับจากหัวเชื่อม-ตัดเข้าไปในสายท่อก๊าซเชื้อเพลิง ผ่านอุปกรณ์ปรับความดันไปยังถังบรรจุก๊าซเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันออกซิเจนจะไหล ตามเข้าไปโดยแรงปฎิกริยาที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง (Sustain Combustion) หรือ อีกนัยหนึ่ง คือ เปลวไฟย้อนกลับจากหัวเชื่อม-ตัดเข้าไปในสาย ท่อก๊าซออกซิเจนผ่านอุปกรณ์ปรับความดันไปยังถังบรรจุออกซิเจน ขณะเดียวกันก๊าซ เชื้อเพลิงจะไหลตามเข้าไปด้วยแรงปฎิกริยาที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง (Sustain Combustion) การเกิด Flashback อาจก่อให้เกิดความเสียหายขั้นร้ายแรง เช่น การระเบิดอย่างรุนแรง การบาดเจ็บ จนถึงขั้นเสียชีวิต

• ความเร็วของไฟ (Flame Velocity) ขณะเกิด Flashback จะเร็ว มาก Flame Velocity อาจสูงถึง 2 เท่าของความเร็วของเสียง หรือประมาณ 2,000 ฟุต/วินาที หรือ 1,400 ไมล์/ชั่วโมง

• โดยทั่วไป Flashback มักจะเกิดขขึ้นเมื่อมีการเกิด Reverse Flow ซึ่งหมายถึงการที่ก๊าซเชื้อเพลิงไหลย้อนเข้าไปในด้านที่เป็นก๊าซ ออกซิเจน หรือ ก๊าซออกซิเจนไหลย้อนเข้าไปในด้านที่เป็นก๊าซ เชื้อเพลิง

ปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) อาจทำให้เกิดการเกิดไฟลุกไหม้หรือ ระเบิดที่อุปกรณ์ขณะทำการเชื่อมแก๊ส เช่น

• การระเบิดที่ Torch

• การระเบิดของสายแก๊สหรือสายออกซิเจน (Hoses) ที่ต่อระหว่าง Torch กับ Regulator

• การระเบิดที่ Regulators

• ที่รุนแรงที่สุดคือ การระเบิดที่ถังออกซิเจนหรือถังแก๊สเชื้อเพลิง

 

สาเหตุทั่วไปที่ส่งผลทำให้เกิด Flashback

• การเริ่มและเลิกใช้งานอุปกรณ์เชื่อม-ตัดที่ไม่ถูกต้อง

• สายท่อก๊าซที่ขดงอหรือถูกทับระหว่างการเชื่อม-ตัด

• ใช้ขนาดสายท่อก๊าซไม่ถูกต้อง

• สายท่อก๊าซยาวเกินไปทำให้สูญเสียความดัน

• หัวเชื่อม/ตัดและสายท่อก๊าซชำรุดเสียหาย

• เปลวไฟใกล้ชิ้นงานเกินไป

• เศษโลหะร้อนถูกเผาและเข้าไปในอุดตันหัวเชื่อม-ตัด

• การเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

• ปรับความดันก๊าซไม่ถูกต้อง

• ก๊าซในถังมีความดันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

• ฯลฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top